Vervoerscondities

Uiteraard beschikt RUTOM Cargo over de juiste vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer en alle benodigde verzekeringen om uw lading op een verantwoorde wijze te transporteren.

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV), die op 2 april 2014 onder nummer 28/2014 door Transport en Logistiek Nederland ter griffie van de rechtbank Rotterdam zijn gedeponeerd, zulks met uitzondering van de daarin aangewezen, bevoegde rechter. In plaats van de rechter te Rotterdam is de rechtbank Oost-Brabant bevoegd om kennis te nemen van juridische geschillen tussen partijen. Op buitenlands vervoer is daarnaast de CMR van toepassing, op binnenlands vervoer de A.V.C. condities en op eventuele expeditie werkzaamheden de Fenex voorwaarden.